Vrijwillige bijdrage

Een donatie voor de goede doelen die wij steunen stellen we zeer op prijs.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar

NL42 Rabo0304953040 t.a.v. Stichting Community Serve Rotary m.v.v. donatie Naar de Bollen 2022