Vrijwillige bijdrage

Wij boden u deze tochten helemaal gratis aan, maar stellen een donatie voor de goede doelen die wij steunen zeer op prijs.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar

NL42 Rabo0304953040 t.a.v. Stichting Community Serve Rotary m.v.v. donatie Naar de Bollen 2021