Home

Datum Naar de Bollen 2022 bekend

2021 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Door de coronamaatregelen konden wij helaas geen ééndaags evenement organiseren zoals voorgaande jaren, maar hebben we wel verschillende wandel-, fiets- en autoroutes voor een maand beschikbaar gesteld. . De verschillende routes van Naar de Bollen 2021 hebben veel publiciteit gekregen. Zowel landelijke als regionaal in kranten en op tv. Daarnaast ook heel veel posts op social media. Dit heeft er toe geleid dat Naar de Bollen op Het Hogeland een record aantal bezoekers heeft mogen ontvangen.

Wij kunnen de datum voor 2022 bekendmaken. Save the date! 

De editie 2022 is op zaterdag 30 april 2022.

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar
NL42 Rabo0304953040 t.a.v. Stichting Community Serve Rotary m.v.v. donatie Naar de Bollen 2022

Wij organiseren graag

Door de corona maatregelen hebben wij in 2020 niets mogen organiseren. En ook in 2021 kon een groot eendaagsevenement nog niet worden georganiseerd. Maar wij hebben u wel willen laten genieten van het prachtige Noord-Groninger landschap en de prachtige bollenvelden.

TOCHTEN NU GESPREID OVER EEN MAAND

Om de kans op groepsvorming te minimaliseren, kozen wij er voor de routes tussen 6 april tot en met 9 mei open te stellen. Hiermee voorkwamen wij de kans op groepsvorming. 

MEERDERE STARTPLAATSEN

U kon overal op de route ‘inhaken’. Zo bepaalde u uw eigen startplaats. Op de kaartjes stonden enkele parkeerlocaties.

ROTARY

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self.